אנחנו מורות בבואנוס אירס ובמנדוזה. באנו לסמינר ללמוד ולשתוף פעולה עם חברים