אני סינטיה מנהלת כללית בית ספר "עמצאות" טוקומן, ארגנטינה.
גילה מרכזת את לימודי היהדות בבית הספר. היא גם מורה לשפה בכתות ז' ח'.

עבודה בויקי מאפשרת לנו להתמודד עם כלי חדש לשפור הוראת נושאי היהדות בבית הספר